Jak nové DPH ovlivní cenu Tiny House? Vztahuje na na ně snížená sazba DPH

Jak nové DPH ovlivní cenu Tiny house

Od 1. 1. 2024 platí nové sazby DPH. Nově máme pouze základní, která činí 21 %, a jednu sníženou, 12 %. Dobrá zpráva je, že snížení sazby DPH můžete uplatnit při stavbě rodinného domu, kam se řadí i Tiny House. Na co vše ji můžete uplatnit a co bude spadat do 12% DPH? Na to se podíváme v tomto článku.

Proč se mění sazby DPH?

Díky Konsolidačnímu balíčku, který čítá celkem 58 úsporných opatření, došlo 1. 1. 2024 ke změně sazeb DPH u některého zboží a služeb. Vláda tento soubor opatření představila v květnu roku 2023. Tato opatření mají přispět k ozdravení státního rozpočtu a snížit deficit státního rozpočtu.

Změny se týkají například, fungování státu, zvýšení daní z neřestí, Úpravy daňového systému a hlavně úpravy sazeb DPH. Právě ty jdou naproti cenám rodinných a bytovým domům jako je Tiny House.

Co musíte splňovat pro uplatnění 12% sazby?

Pro uplatnění snížené daně musíte splňovat podmínky uvedené v novele zákona 235/2004 Sb. Ke snížení DPH dochází u stavebních a montážních prací splňující definici del §48, nebo §49. To znamená, že sníženou sazbu můžete uplatnit u projektů jako je Tiny House:

  • provedení stavební či montážní práce na již dokončené stavbě pro bydlení,
  • provedení stavební či montážní práce na již dokončené stavbě pro sociální bydlení,
  • provedení stavby pro bydlení,
  • provedení stavby pro sociální bydlení.

Zároveň stavba musí být na zahradě u rodinného domu a nesmí sloužit k podnikatelskému účelu.

Pozor na definice bytového a rodinného domu

Definice bytového a rodinného domu, která má zásadní vliv na sazbu daně, je nyní posuzována podle definice obsažené ve stavebním zákoně.

Bytový dům

Bytovým domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy slouží bydlení (§13b Zákon č. 283/2021 Sb.).

Rodinný dům

Rodinným domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy slouží bydlení, a která má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, nebo třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry (§13c Zákon č. 283/2021 Sb.).

Ve zkratce můžete sníženou sazbu uplatnit při stavbě rodinného domu, za splnění definovaných podmínek a definice bytového/rodinného domu podle stavebního zákona. Cenu Tiny House to ovlivní jen pozitivně, protože se stane o něco dostupnější.

Tiny House
Skořepina
(nevybavený dům)

Tiny House
Ořech
(vybavený dům)